Dne 16. listopadu proběhl na naší škole projektový den k připomenutí si státního svátku „Den boje za svobodu a demokracii”. Přiblížení tohoto státního svátku žákům je mnohem těžší, než popovídat si například o svatém Václavovi, ale i tak se učitelé snažili tento projekt pro žáky připravit naučnou i hravou a zábavnou formou.

Žáci nejprve shlédli krátké video k tomuto tématu a následně se rozběhla společná diskuse. Žáci porovnávali všední život v ČSSR s všedním životem dnes, a to na příkladech jak se lidé tehdy oblékali, jak, co a za kolik si mohli nakoupit, čím mohli jezdit po našich silnicích, jak bydleli, kam směli, či nesměli cestovat, kdo mohl či nesměl studovat apod.. Žáci byli seznámeni i s osobností Václava Havla. Během výtvarné výchovy vytvořili gesto Véčko, které u nás proslavil a stalo se symbolem revoluce. Na závěr dne si všichni zacinkali klíči, což byl další důležitý symbol, kterým lidé dávali najevo svůj nesouhlas.

Projekt měl mj. za cíl vzbudit u žáků, ale i u učitelů zájem o toto důležité téma a něco se o něm dozvědět. Nakolik se povedlo tento cíl splnit je samozřejmě otázkou individuální a hlavně dlouhodobou, neboť se jeho ozvěny mohou projevovat během celého občanského života.