S připomínkami se obracejte na vedoucí stravování p.Vlastu Bokůvkovou, kontakt: 487 861 140, 605 853 534, e-mail:msbokuvkova@seznam.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ a MŠ Stružnice – INFORMATIVNÍ ČLÁNEK

Žijeme v době, kdy jsme zaplaveni různými názory na stravu. Média nám předkládají často protichůdná tvrzení. Polemizujeme o škodlivosti či prospěšnosti např. kravského mléka, konzumace masa, sóji, ořechů, cizokrajného ovoce… Jak se v tom všem vyznat? A podle jakých pravidel se vaří ve školních jídelnách?

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem. Proto pro ni stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit i každý strávník.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

a) finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.

b) průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd, tzv. spotřební koš.

Jsme tedy velmi limitovaní a výběr jídel musí splňovat daná kritéria a pravidla. Obědy ze školní jídelny odpovídají požadavkům zdravé stravy s vhodným zastoupením jednotlivých živin pro danou věkovou skupinu. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení individuálních chutí. Při sestavování jídelníčků se školní jídelny řídí doporučením státem podporovanými společnostmi např. VIS, Jídelny.cz,s.r.o., Zdravá škola a dalších, které pořádají semináře a vydávají v odbornou literaturu. Těchto školení se pravidelně účastníme a se společnostmi úzce spolupracujeme. Současným trendem školních jídelen je zařazování klasických, ale i méně známých potravin, druhů ovoce či zeleniny.

Ztotožňujeme se s názorem známého výživového poradce, který se k problematice stravování dětí doma i ve školní jídelně vyjádřil takto: „Děti jsou velmi těžký zákazník, konzervativní. Obecně nejsou zvyklé spoustu jídel jíst. Neznají je z domova a tak ve školní jídelně nemají k jejich konzumaci důvěru.“ Tvrzení samozřejmě platí i pro nové dospělé strávníky. To je právě nelehký úkol školního stravování: nabídnout strávníkovi i nové plnohodnotné a chutné jídlo.

I my se snažíme hledat a vybírat nové receptury, kterými bychom strávníky upoutali a zároveň plnili požadavky legislativy školního stravování. Na základě doporučení inspektorů zařazujeme méně obvyklé prospěšné potraviny. Je prokázáno, že děti (i nový strávník) musejí nový druh potraviny nebo pokrmu ochutnat opakovaně (někdy až 7×), než ho přijmou.

Naše kuchařky jsou velmi kreativní a vyčarují v kuchyni malým i velkým strávníkům spoustu nových překvapení. Většinou jsou mile překvapení z nových chutí a při opakovaném podávání si všichni pochutnávají. Omezujeme konzumaci sladkostí. Sledujeme energetickou hodnotu jídel, zamezujeme tím přehnanému příjmu kalorií, které vedou k obezitě a dalším zdravotním problémům.

Obecně lze říci, že i naše školní jídelna vychovává strávníky v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu ke správným stravovacím a výživovým návykům.

Děkujeme vám za podporu, za vaše pozitivní i kritické ohlasy. Zajímá nás váš pohled a přístup ke stravování.

Pokud se chcete aktivně podílet na tvorbě jídelníčků, uvítáme nové inspirativní recepty zaslané na msstruznice@quick.cz.

VEŠKERÉ DOTAZY, NEJASNOSTI, OTÁZKY směřujte prosím přímo do ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ Stružnice, a to ved.ŠJ V.Bokůvkové paní ředitelce Roxaně Janovské, osobně či telefonicky: 487 861 140, 605 853 534 .

V.Bokůvková, vedoucí ŠJ