Vítejte v naší Základní škole Stružnice

Jsme malá vesnická malotřídní škola a sídlíme v obci Jezvé 137.

Škola je aktuálně dvoutřídní. V jedné třídě máme první ročník, ve druhé třídě 2. a 3. ročník dohromady. Naší velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě. Díky tomu můžeme ke každému žáku přistupovat individuálně a rozvíjet právě jeho nadání. Je pro nás důležité, aby každé dítě zažilo úspěch a vzdělávalo se dle svých potřeb a schopností. Panuje zde příjemná a přátelská atmosféra.

Škola se nachází v malé obci. A přestože budova stojí u silnice, do krásné přírody to máme „co by kamenem dohodil“. I proto cílíme na environmentální výchovu a často trávíme hodiny prvouky, přírodopisu i tělesné výchovy v přírodě. Protože rádi zpíváme a dvě třetiny dětí hraje na flétnu, rozšířili jsme výuku o jednu hodinu hudební výchovy týdně navíc. Tímto vás zveme na některý z našich veselých koncertů.  Anglický jazyk se všichni žáci učí již od první třídy.

Každý měsíc s dětmi prožijeme tematický či projektový den dle svátků či významných dní.

Do školy nám jezdí lektoři s odbornými programy, navštěvujeme ekocentra a další zajímavé cíle v blízkém i širším okolí. Dopravu na výlety hradíme zpravidla ze sponzorských darů.

Koncem školního roku vyrážíme s dětmi na týdenní školu v přírodě. (Na školu v přírodě získávají všechny děti finanční příspěvek od školy – 2.500 Kč)

Zajímavým aspektem je zrušené centrální zvonění, každá třída si zvoní dle potřeb dětí. Žáci tedy mají možnost včas odpočívat či dokončit si svou práci.

Začátek vyučování je přizpůsobený příjezdům autobusů z České Lípy, a tak zveme i žáčky z města či přilehlých vesnic.

Obědy se dováží z mateřské školy ve Stružnici, kde vaří zdravou domácí kuchyni převážně z čerstvých surovin. Vaříme také pro cizí strávníky a pokud budete chtít, uvaříme i pro Vás.

Dětem nabízíme pestré odpolední vyžití formou kroužků: jóga, keramika, taneční kroužek, sportovní kroužek, flétna. A nezapomínáme ani na dospělé. I ti u nás mohou v odpoledních hodinách navštěvovat jógu, zdravotní cvičení či kroužek tvoření.