Vítejte v naší DobroDružině! 😊

Naše školní družina NENÍ pokračováním školního vyučování.  Školní družina je místem, kde se děti samy i navzájem více poznávají, sdílí své radosti i strasti a navzájem se obohacují. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí. Jsme prima parta, která si pomáhá a vytváří příjemné klima školy. Navzájem se respektujeme. A hlavně , u nás se nikdo nenudí!

Jsme součástí výchovně vzdělávacího systému školy a zabezpečujeme žákům náplň volného času v době před i po vyučování.

Družinová rána mívají rozmanité nálady a než začne vyučování, mohou se několikrát se změnit. Někdy jsou děti ještě ospalé a tak různě polehávají, dospávají včerejší noc nebo si v naprostém klidu prohlíží knížky. Některá rána jsou zase velmi upovídaná, to hlavně když si s dětmi sdělujeme zážitky z víkendů. Jindy mají děti po ránu náladu hrací, kreslící, zpívající, tvořivou, stavebnicovou či přímo legovou 😊.

Čas od času mají děti hned po ránu neodolatelnou chuť hýbat se a tančit. A to potom poskakují a křepčí před interaktivní tabulí v divokých rytmech svých oblíbených hitů.  Ovšem před osmou hodinou se všichni společně přesuneme do tělocvičny na cvičící podložky. Zde se za doprovodu příjemné ranní hudby zklidníme, protáhneme, přivítáme den jógovým cvičením a krásně tak připravíme svou mysl i tělo na další vyučovací den.

Po vyučování a dobrém obědě na chvilku spočineme na koberci, kde si poslechneme další kapitolu oblíbené knížky na pokračování.

Poté nabízíme dětem další různorodé aktivity a zájmové činnosti. Preferujeme společně strávený čas na čerstvém vzduchu. Nejčastěji k tomu využíváme naši školní zahradu, kde máme spoustu volného prostoru na sportování. Hrajeme fotbal, discgolf, pingpong, vybíjenou, minigolf i hry, ve kterých nikdo neprohrává.

Nové dřevěné stoly využíváme ke kreslení, tvoření i odpoledním svačinám. Ve vyvýšených záhonech z akátového dřeva se pokoušíme pěstovat různé bylinky, kytičky, slunečnice pro ptáčky i malé stromečky ze semínek.

Naší další zálibou je pozorování a starost o ptactvo. Na zahradě máme několik krmítek, do kterých pravidelně doplňujeme vhodné krmivo. Každoročně  v rámci tematického bloku vyrábíme lojové koule.

Při dobrodružných výpravách do blízkého či širšího okolí poznáváme přírodu, kulturní či historické zajímavosti. Snažíme se zajistit našim žákům nezapomenutelné zážitky. Absolvujeme zajímavé exkurze. Pořádáme akce, které obohacují tématické bloky jako je například halloweenské spaní ve škole, Podzimníčkova stezka, oslavy svátků i narozenin,

Můžeme se pochlubit výbornou spoluprací s rodiči, kteří se nadšeně účastní společných akcí. Jsou to tvořivé odpolední dílny, soutěže a tematické dny na zahradě školy či společné výlety. 

Jsme tak trochu malí komedianti 😊 a rádi své umění předvádíme rodičům na besídkách, veřejnosti na Letních slavnostech obce, poutích, jarmarcích, koncertech v kostele rozsvícení vánočního stromu na návsi, seniorům v pečovatelském domě. Děti se účastní dobročinných akcích – Tříkrálová sbírka, Kytičkový den.

Občas si zahrajeme na pořad „MasterChef ala Stružnice“ a využíváme školní kuchyňku, ve které děti vaří jednoduché pokrmy, pečou vánoční perníčky a cukroví nebo připravují pohoštění na různé akce. 

Velikou zálibou je poslech či četba oblíbených knih ve čtenářském koutku. Naše školní knihovna nabízí širokou škálu vhodných titulů.

Dále organizujeme spoustu zájmových kroužků. Letošní školní rok máme kroužek taneční, kroužek hudební – flétna, výtvarný – keramika, kroužek jógy a sobotní turistický kroužek. (Více informací se dozvíte v sekci Kroužky)

——————————————————————————————————

Někdo tomu říká cirkus! My tomu říkáme „DobroDružina“.

Pokud se chcete dozvědět o naší školní družině více, nahlédněte do fotogalerie, prozkoumejte naše webové stránky nebo nás kontaktujte. 😊