1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy, dodržování spotřebního koše a nutričního doporučení. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

  1. Přihlášky ke stravování

Podávají se při nástupu dětí do MŠ vedoucí školní jídelny, při nástupu dětí do ZŠ paní ředitelce. Každý přihlášený dostane osobní variabilní symbol, který uvede při platbě stravného.

  1. Odhlášky ze stravování

Provádí se do 7,30 ráno osobně v MŠ, telefonicky na čísle: 487 861 140 či SMS na mobil: 605 853 534. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V případě nemoci dítěte musí být oběd odhlášen! Pouze 1. den nemoci lze oběd vyzvednout v MŠ . Další dny nepřítomnosti dítěte si můžete objednat oběd za plnou nedotovanou cenu dítěte, viz ceník.

Ukončení stravování je nutno nahlásit osobně či mailem přímo ve školní jídelně MŠ.

  1. Výdej stravy

Výdejní doby:

Přesnídávka v MŠ8.40 – 9.10
Obědy v MŠ – děti a zaměstnanci MŠ11.30 – 11.50
Obědy v MŠ – cizí strávníci11.50 – 12.15
Obědy v ZŠ cizí strávníci Jezvé – před školou (od října 2022)12.45
Obědy v ZŠ – dětidle rozvrhu
Svačina v MŠ14.10 – 14.30

Cizím strávníkům a první den nemoci dítěte se oběd vydává pouze do jednorázového jídlonosiče a je určen k okamžité spotřebě!!

  1. Výše stravného

Výše stravného je určena Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a je stanovena dle aktuálních cen potravin a režijních nákladů. Aktuální ceny stravného – viz Ceník jídel (nástěnka u školní jídelny v MŠ, internetové stránky MŠ).

  1. Placení stravného

Platby jsou prováděny zálohově vždy k 25. předchozího měsíce na účet MŠ, číslo účtu: 181766696/0300, variabilní symbol individuální – dostanete při přihlášení. Do zprávy pro příjemce uveďte i jméno dítěte. Platit můžete převodem z účtu či složenkou.

Placení o prázdninách. Stravné i školné se platí o prázdninách v hotovosti vždy poslední den docházky dítěte v daném měsíci.

  1. Vyúčtování stravného

Přeplatek za odhlášené obědy se převádí do dalšího měsíce.

Přeplatky za odhlášené obědy se vrací vždy po ukončení kalendářního a školního roku (v průběhu ledna a v průběhu července) na váš účet, ze kterého nám odchází platba stravného. Platíte-li složenkou, vracíme v hotovosti. Při ukončení stravování v průběhu roku vracíme přeplatky následující měsíc po řádném ukončení stravování. Podrobné vyúčtování bude k dispozici na nástěnkách ŠJ a u vedoucí ŠJ, na vyžádání individuálně dodáme.

  1. Přerušení provozu

Při přerušení provozu mateřské školy jídelna nevaří a strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci včas informováni prostřednictvím nástěnek a vedení MŠ.

  1. Dotazy, připomínky

Náměty, dotazy, připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ nebo p. ředitelkou osobně či telefonicky: 487 861 140, popř. mailem: msstruznice@quick.cz. Budeme rádi, když se i Vy zapojíte do tvorby jídelníčků a pošlete nám svůj oblíbený recept.

Vedoucí ŠJ : Bokůvková Vlasta Ředitelka MŠ : Janovská Roxana

Ceny jídel školního stravování v ZŠ a MŠ škole Stružnice
V souladu s Vyhláškou č.107/2005 o školním stravování,příloha č. 2 k vyhlášce, bylo stanoveno stravné v Základní škole a Mateřské škole Stružnice s účinností od 3.1.2023 takto:

StrávníkCena celodenního stravování – pouze děti MŠCena dotovaného oběda děti ZŠCena nedotovaného oběda
MŠ dítě 2-6 let37,- Kč47,- Kč
MŠ dítě 7 let40,- Kč49,- Kč
ZŠ dítě 7-10 let25,- Kč49,- Kč
ZŠ dítě 11-14 let28,-Kč51,- Kč
Dospělý72,- Kč63,- Kč + 9,-Kč jednorázový jídlonosič

Vedoucí ŠJ : Bokůvková Vlasta Ředitelka MŠ : Janovská Roxana