V rámci prevence rizikových jevů chování se na naší škole uskutečnila beseda s policií České republiky. Beseda byla zaměřena na nebezpečné jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů, tzv. kyberšikanu. Žáci se věnovali tématům – „bezpečné“ osobní informace a údaje na internetu, jak se před kyberšikanou bránit a nestát se její obětí. Dále jsme se zaměřili na pojem šikana, který označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu, respektive ve společnosti. Dochází k ní bohužel ve všech skupinách věkových i sociálních, a dokonce napříč mezi nimi. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních.

Na závěr jen připomenutí důležitého pravidla, které platí nejen o kyberšikaně, ale také šikaně či jiném problému, který může děti potkat.

“NENECH SI TO PRO SEBE – SVĚŘ SE NĚKOMU, KOMU VĚŘÍŠ!“