Adventní zpívání pro seniory

Prosinec je ve znamení rozdávání radosti. S dětmi z mateřské školy i základní jsme se vydali rozdávat hudební radost i drobné dárečky do Penzionu pro seniory a do Komunitního domu v České Lípě. Děti předvedly velmi pestré pásmo koled a zimních písniček. S doprovodem hudebních nástrojů nám pomáhali klienti i zdravotní sestry, čímž jsme na chvíli vytvořili maxi orchestr všech generací. Na závěr všichni společně vytvořili tupovací technikou obrázek vánočního stromu. Naladili jsme se na vánoční čas, potěšili svá srdce a rozzářili mnoho tváří.