„Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor“. Pokud je tato pranostika alespoň trochu pravdivá, letošní úroda hodně vydařená bude. Na Tři krále totiž bylo krásné, leč velmi mrazivé počasí.  Po ránu jsme si vyprávěli příběh o příchodu tří mudrců.  Čekaly nás tematické pracovní listy z matematiky i českého jazyka. Vyráběli jsme tříkrálové koruny a na závěr dne jsme si celý příběh zahráli. Druhý den nás čekala Tříkrálová charitativní sbírka v Jezvé a Stružnici. Přijely ženy z českolipské charity a vyšlo se do vsi. Děti koledovaly od domu k domu a podařilo se vybrat hodně peněz, které putovaly na vozidlo pro handicapované děti. Velkou radost měli naši žáčci i ze sladkostí, které přinesli v košíku. Celý měsíc měly co mlsat! 😊