Adaptační výlety v ZŠ Stružnice

Do druhého týdne nového školního roku jsme zařadili adaptační výlety, které měly za úkol stmelit nové žáky i paní učitelky, vytvořit přátelskou atmosféru a lépe se poznat díky poznávacím hrám v netradičních situacích.
První výlet by pěší, lesem, po okolí Stružnice. To abychom se také seznámili s blízkým okolím naší školy! Na počátku cesty jsme se proměnili v „ryby na suchu“ a společnými silami a plněním úkolů, hádanek, rébusů jsme se snažili zachránit. I přes záludné nástrahy divokého medvěda, který se nás po celou dobu výletu pokoušel chytit, se záchrana nakonec povedla! V lese jsme ještě stihli postavit pár domečků lesním skřítkům a jako bonus se nám podařilo sesbírat několik hub. Do cíle jsme dorazili všichni a odměnou nám byl objevený poklad.
Na druhý výlet jsme se vydali vlakem do Děčína na tradiční výstavu hospodářských zvířat, strojů a rostlin. Vlakem s námi jelo více českolipských škol, a tak jízda byla plná dětského štěbetání. Z nádraží jsme šli chvilku pěšky a už nás vítaly milé studentky u vstupu. Nasměrovaly nás na nejzajímavější část – ke zvířatům. U velkých hospodářských zvířat jsme plnili vědomostní úkoly a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o kravách, ovcích, oslech a kozách. V další části jsme obdivovali množství druhů drůbeže a králíků. Výstava zemědělských stojů zaujala spíše kluky. Zato stánky s kaktusy, drobnými dárečky a občerstvením potěšily všechny. Po celou dobu nám hrála živá hudba – žáci z dechové kapely. Plni dojmů i nových vědomostí jsme se vrátili do školy opět vlakem.